Ωτική Νευροτροποποίηση στη θεραπεία του μυοσκελετικο

Ωτική Νευροτροποποίηση στη θεραπεία του μυοσκελετικού άλγους


When?

Start time: Thursday 10:00 (22 February)
End time: Friday 20:00 (23 February)

About

Οι βάσεις της αλγολογίας και το γλωσσάριο του άλγους ΩΝΤ και θεραπεία του άλγους στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.
Το γενικό μοντέλο του θεραπευτικού πρωτοκόλλου:
αντανακλαστικά σημεία επώδυνα στην ψηλάφηση, λειτουργικά σημεία/περιοχές πιο χαμηλής ηλεκτρικής αντίστασης.
Οι διάφορες μορφές ερεθισμού του ωτικού πτερυγίου.
Λειτουργικά σημεία του τριδυμο-πνευμονογαστρικού συστήματος:
γενικά θεραπευτικά σχήματα ρύθμισης συμπαθητικού-παρασυμπαθητικού, αναλγησία, αντιφλεγμονώδη, μυοχαλαρωτικά, ψυχικά.
Εμβάθυνση στον ηλεκτρικό ερεθισμό.
Πρακτική εξάσκηση
Κατασκευή του ωτικού χάρτη: ωτικές μακροπεριοχές και σωματικά τμήματα.
Ωτική αντιπροσώπευση του άλγους:
αλγαισθητικό σωματικό, επιφανειακό και βαθύ, αλγαισθητικό σπλαχνικό. Περιφερικό και κεντρικό νευροπαθητικό άλγος.
Δευτερογενές άλγος:
αναφερόμενο σωματο-σωματικό
και σωματο-σπλαχνικό, αντανακλαστικό,
νευροπα- θητικό προβαλλόμενο.
και άλλα

Για πρόγραμμα και φόρμα εγγραφής, http://itme-seminaria.gr/otovelonismos/seminaria-otikis-neurotropopoiisis/enotita-1/