Συναυλία συμπαράστασης στον Γιάννη και την οικογένεια

Συναυλία συμπαράστασης στον Γιάννη και την οικογένεια του.


When?

Start time: Monday 05:00 (01 January)
End time: Friday 02:00 (02 February)

About

Λευτεριά στον Γιάννη. Τέρμα ο ρατσισμός απέναντι στα «μουλάρια».Είμαστε όλοι πουλάρια του ίδιου Θεού.