Σεμινάρια Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης

Σεμινάρια Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης


When?

Start time: Thursday 17:00 (22 March)
End time: Saturday 21:00 (24 March)

Where?

Q&Q Analysis
MIKRASIATWN 67, ??no Vólos

About

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Τα Xημικά και Mικροβιολογικά εργαστήρια Q&Q Analysis, ως διαπιστευμένο εργαστήριο από το ΕΣΥΔ (Υπουργείο Ανάπτυξης), με το πρότυπο ISO 17025/2005, ως εργαστήριο που συμμετέχει σε διεργαστηριακά προγράμματα του εξωτερικού και του εσωτερικού της χώρας, ως εργαστήριο με διακριβωμένα όργανα αναλύσεων και με επιστήμονες με μεταπτυχιακή διατριβή και δημοσιεύσεις, οι οποίοι πλαισιώνονται από επιλεγμένους αναλυτές, είναι σε θέση και έχει όλα τα εχέγγυα και διοργανώνουν Πρακτικά Σεμινάρια Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων μας.

Το σεμινάριο θα γίνει αποκλειστικά με πρακτική ενασχόληση του κάθε εκπαιδευόμενου χρησιμοποιώντας χρωματογραφικό εξοπλισμό του εργαστηρίου.
Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα εκπαιδευτεί στο να πραγματοποιεί αναλύσεις στο HPLC και θα διενεργήσει τις διαδικασίες μόνος του, από την προκατεργασία του δείγματος έως και την χρήση του χρωματογράφου και την εξαγωγή και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στόχο αποτελεί οι συμμετέχοντες να μπορούν να:
Προσδιορίζουν διάφορες φυσικοχημικές παραμέτρους ο έλεγχος των οποίων είναι απαραίτητος στον τομέα των τροφίμων.
Αναλύουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν αποτελέσματα
Κατέχουν στοχευμένες γνώσεις για τo HPLC.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις στο HPLC. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι υπεύθυνοι ελέγχου ποιότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (βιομηχανία τροφίμων κλπ), αναλυτές εργαστηρίων, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ:

● Τηλ: +30 24210 34119 ● Fax: +30 24210 34129
email: gramatia@qq-analysis.gr , website: www.qq-analysis.com
Μικρασιατών 67, Βόλος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παπασταθόπουλος Ι. ΑθανάσιοςEvents around Q&Q Analysis

Μηλόνγκα 'Los Tangueros de Volos'
950 m »

Μηλόνγκα "Los Tangueros de Volos"

Friday 22:00 (30 March)
Kyknos cafe, ??no Vólos

Bazooka Live W/ Diffusion (Larisa) at Cafe Santan, Βόλος
850 m »

Bazooka Live W/ Diffusion (Larisa) at Cafe Santan, Βόλος

Monday 21:00 (26 March)
Cafe Santan, Volo

The Toasters (USA) live in Volos , Wed 2 May, Lab Art
800 m »

The Toasters (USA) live in Volos , Wed 2 May, Lab Art

Wednesday 21:00 (02 May)
Lab Art, Vólos

Puerto del Tango presents Tangarto live + milonga , Sat 21 April
800 m »

Puerto del Tango presents Tangarto live + milonga , Sat 21 April

Saturday 20:30 (21 April)
Lab Art, Vólos

Naxatras live! Friday 20 April, Lab Art - Volos
800 m »

Naxatras live! Friday 20 April, Lab Art - Volos

Friday 21:00 (20 April)
Lab Art, Vólos

Vodka Juniors | Volos Release Show Warrior Anthems
800 m »

Vodka Juniors | Volos Release Show Warrior Anthems

Sunday 20:00 (25 March)
Lab Art, Vólos