Σεμινάρια Ιδρύματος θρακικής Τέχνης 2017-2018

Σεμινάρια Ιδρύματος θρακικής Τέχνης 2017-2018


When?

Start time: Saturday 12:00 (31 March)

About

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης θα πραγματοποιήσει το 2017 και το 2018, ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα βιωματικών σεμιναρίων με θεματικό άξονα τις

«Σύγχρονες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση και τη Διαπαιδαγώγηση»

Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα αποτελούμενο από 6 διήμερα βιωματικά αυτοτελή σεμινάρια που σχετίζονται με πτυχές της σύγχρονης εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης αλλά και θέματα που άπτονται του πρωταγωνιστικού ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί και γονείς στο σύγχρονο περιβάλλον μάθησης.

Το κάθε σεμινάριο είναι απολύτως αυτόνομο με δική του θεματική χωρίς να αποτελεί προαπαιτούμενο για την παρακολούθησή του η παρακολούθηση προηγούμενων ή επόμενων σεμιναρίων.

Ωστόσο η παρακολούθηση όλου του κύκλου σεμιναρίων εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες επιπλέον προνόμια:

1. Βεβαίωση συμμετοχής για το σύνολο του προγράμματος (πέρα από την βεβαίωση του κάθε σεμιναρίου ξεχωριστά) συνολικής διάρκειας 50 ωρών (αποδίδει 4,17 εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες ECVET).
2. Συμπλήρωμα πιστοποιητικού europass, στο οποίο περιγράφονται και αναλύονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος.
3. Έκπτωση 15% στο κόστος συμμετοχής σε κάθε ένα σεμινάριο εκτός του πρώτου.
Χρονική διάρκεια προγράμματος: Τα σεμινάρια είναι κατανεμημένα σε ένα διάστημα έξι μηνών από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι και τον Μάρτιο του 2018 με συχνότητα ένα διήμερο βιωματικό σεμινάριο ανά μήνα.
Το κάθε σεμινάριο διαρκεί οκτώ ή δέκα ώρες (ανάλογα με την θεματική) και θα παρουσιάζεται χωρισμένο σε δύο ημέρες απογευματινές ώρες. Το κάθε σεμινάριο θα ολοκληρώνεται μέσα στην ίδια εβδομάδα.
Πληροφόρηση: Πριν την υλοποίηση του κάθε βιωματικού σεμιναρίου το Ι.Θ.Τ.Π. θα ενημερώνει εγκαίρως σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες.
Σκοπός: Σκοπός του κύκλου βιωματικών σεμιναρίων είναι να προσφέρει χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με ζητήματα και προκλήσεις που συναντούν εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί και γονείς στην καθημερινότητά τους και σχετίζονται με τη διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση.
Όλα τα παραπάνω προσφέρονται μέσα από φιλικές στους συμμετέχοντες βιωματικές διεργασίες με επικέντρωση στην απόλυτη χρηστικότητα των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

Θεματικά πεδία:
• Δημιουργική γραφή σε μικρές ηλικίες (Οκτώβριος 2017, εισηγήτρια: Βασιλική Στρώλη Ιστορικός MSc στη Δημιουργική Γραφή )
• Διαχείριση συμπεριφοράς ανηλίκων (Νοέμβριος 2017, εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Μαρία ψυχολόγος)
• Το άγχος του εκπαιδευτικού στην διαχείριση σύνθετων ψυχοκοινωνικών /εκπαιδευτικών ζητημάτων (Δεκέμβριος 2017, εισηγήτρια: Σεχλίδου Σταυρούλα ψυχολόγος)
• Ρατσισμός, διακρίσεις , παραβατικότητα ανηλίκων (Ιανουάριος 2018, εισηγήτρια: Σεχλίδου Σταυρούλα ψυχολόγος )
• Διαταραχές επικοινωνίας και μαθησιακές δυσκολίες (Φεβρουάριος 2018, εισηγήτρια: Εμμανουηλίδου Δήμητρα λογοπαιδικός)
• Συμπεριφορικές δυσκολίες σε παιδιά σχολικής ηλικίας (Μάρτιος 2018, εισηγήτρια: Καραλανίδου Αναστασία παιδοψυχίατρος)

Εισηγητές: Οι εισηγητές που θα αναλάβουν κάθε θεματικό πεδίο είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες στον τομέα τους με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο αντικείμενο που θα προσφέρουν
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Βασίλειος Μακέδος ΜΑ στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, φοιτητές εκπαιδευτικών τμημάτων αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά τις σύγχρονες προκλήσεις στην εκπαίδευση και την διαπαιδαγώγηση και ειδικότερα σε σχέση με τις παραπάνω θεματικές.
Το σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην καπναποθήκη «Π», στην οδό Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη.

Πληροφορίες/εγγραφές: καθημερινά 10:00-14:00 και 18:00-21:00 στα τηλέφωνα 25410 29282 (πρωί) 25410 26635 (απόγευμα).