Santorini. Остров Санторини. Σαντορίνη

Santorini. Остров Санторини. Σαντορίνη


When?

Start time: Friday 06:30 (21 July)
End time: Monday 23:30 (24 July)
OTHER

About

21. 22. 23. 24 Ιουλιου - 4 μέρες εκδρομή στην Μαγευτική Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η!
Φηρά - Ακρωτήρι - Εμπορείο - Καμάρι -
- ιμεροβίγλη- Οία.
Τιμή συμμετοχής: 260 €.
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
- Η μεταφορά με πολυτελές, κλιματιζόμενο, πούλμαν
- Εισιτήρια πλοίου Πειραιάς - Σαντορίνη - Πειραιάς σε οικονομική θέση.
- Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3 αστέρων.
- Πρωινό καθημερινά (3 πρωινά σύνολο).
- Οι εκδρομές στην Σαντορίνη - Ακρωτήρι - Εμπορείο - Οία - Καμάρι με το πούλμαν
- Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
6949172733. 6994023185
_________________________________________________
21-22-23-24/07 - приглашаем вас отдохнуть 4 дня на очаровательном острове САНТОРИНИ!!!!
Цена 260 евро. ( В стоимость включены ночлегы в отеле с бассейном, завтраки, трансфер автобусом, экскурсии по острову, билеты на корабль, сопровождающий гид.)

Мыс Акротири, Фира, монастырь Ильи Пророка, деревушка Иа, средневековое поселение Пиргос и другие уникальные памятники культуры, архитектуры и удивительные пейзажи вы сможете посетить с нами на острове САНТОРИНИ!
Выезд в 6-30.

...Чарующий остров Санторини не похож ни на какое другое место на Земле, в частности, благодаря своей необычной географии. Популярные пляжи Перисса и Камари, покрытые черным вулканическим песком, привлекают много отдыхающих, как и, наверное, самый популярный пляж в регионе – Красный пляж близ Акротири (который, к тому же, непременно понравится всем любителям археологии). Санторини, входящий в группу Кикладских островов, образует гигантскую лагуну, потрясающими видами которой можно полюбоваться из городов, расположенных высоко в горах. Кроме того, здесь вы сможете насладиться вкусом разнообразных блюд, прекрасными галереями, бурной ночной жизнью и великолепными винами.
Санторини более 3500 лет, и следы древних цивилизаций то и дело напоминают о богатом прошлом архипелага. Но тут меньше всего хочется думать о времени: отдых в окружении вулканических ландшафтов, изумительно синего моря, ухоженных пляжей с разноцветным песком и открыточных домиков с белоснежными фасадами поистине безмятежен. Сюда едут, чтобы полюбоваться закатами, насладиться мгновением, вернуть внутреннюю гармонию, утраченную в вечной спешке и суете. И вряд ли кто-либо станет оспаривать догадки ученых: возможно, именно Санторини когда-то был частью потерянной Атлантиды.
Информация по тел: 6949172733, 6994023185.
___________________________________________________
21-22-23-24 / 07 - we invite you to relax 4 days on the charming island of SANTORINI !!!!
The price is 260 euros. Students 260 evro.
(The price includes accommodation in the hotel with pool, breakfasts, transfer by bus, excursions around the island, tickets for the ship, accompanying the guide.)
Cape Akrotiri, Fira, the monastery of Elijah the Prophet, the village of Eeyore, the medieval settlement Pirgos and other unique monuments of culture, architecture and amazing landscapes you can visit with us on the island of SANTORINI!

Departure at 6-30.

... The enchanting island of Santorini does not resemble any other place on Earth, in particular, due to its unusual geography. The popular beaches of Perissa and Kamari, covered with black volcanic sand, attract many vacationers, as well as, perhaps, the most popular beach in the region - Red Beach near Akrotiri (which, moreover, will certainly appeal to all lovers of archeology). Santorini, part of the Cycladic islands, forms a gigantic lagoon, stunning views from which you can admire from cities high up in the mountains. In addition, here you can enjoy the taste of a variety of dishes, beautiful galleries, vibrant nightlife and fine wines.
Santorini is more than 3,500 years old, and the traces of ancient civilizations now and again remind us of the rich past of the archipelago. But here you least want to think about time: rest surrounded by volcanic landscapes, amazingly blue sea, well-groomed beaches with colorful sand and postcards with white facades is truly serene. People go here to admire the sunsets, to enjoy the moment, to restore inner harmony, lost in eternal haste and vanity. And hardly anyone will dispute the guesses of scientists: perhaps it was Santorini that was once part of the lost Atlantis.
Information on the phone: 6949172733, 6994023185.