Pust, Hypnose & Yoga Retreat

Pust, Hypnose & Yoga Retreat


When?

Start time: Sunday 10:00 (27 May)
End time: Sunday 10:00 (03 June)

About

Revitaliserende kropp og sjels retreat med Christina Nordstjärna!

Velkommen til en uke helt utenom det vanlige! Denne uken blir det yoga, frigjørende pusteteknikker, dype avspenninger med hypnoterapi og mindfulness – alt i kombinasjon med sol, sjø, deilig mat.

Be your self – everyone else is taken!

Dette blir en deilig ferie i hyggelige omgivelser hvor du vil finne dybden og kraften i deg selv, nyte bading og sol, dra på utflukter, møte nye mennesker og spise god mat. Kurset tilbyr mange velprøvde og dokumenterte metoder for økt velvære og indre balanse.

I løpet av uken vil du prøve ut flere kraftige teknikker som påvirker og forbedrer din fysiske, mentale, følelsesmessige og åndelige bevissthet.

Uken tilbyr:

Yoga – gir deg en sterkere og jevnere kropp
Dyp avslapning med Hypnose – en fin måte å skape indre endringer, fjerne uønskede mønstre og tanker og øke rom for kreativitet og ny motivasjon
Frigjørende pust – Prinsippet om denne pustemetoden er at det er en direkte forbindelse mellom fysisk og mentalt velvære og hvordan vi puster. Her skal gamle mønstre som ikke gagner deg, byttes ut med nye og sunne tanker og holdninger
Lydhealing med gongbad og syngende boller
Denne uken øker vi bevisstheten og gir sjelen næring. Vi skaper plass for den tidløse tilstanden – å være her og nå. Kanskje vil du få flere ha aha-opplevelser og svar på spørsmål som lenge har vært åpne?

Vi skal åpne dørene til en ny måte ”å være på” og en ny måte ”å tenke på”.

Peace is nothing outside yourself – it is something you carry with you

Tilbakemeldinger fra tidligere gjester:

«Jeg merker klart at noe har skjedd med meg. Jeg har sterkere selvtillit, føler meg sterkere. Det er som om jeg har fått en ny kraft, som kommer innenfra» – Anne.

«Christina tar deg med på en indre reise som du ikke tror finnes. Pusten er nydelig, og gir sterk energi til kroppen. Hypnosen er som en drøm. Jeg elsker det!» – Ida.

Om Christina

Spesialsykepleier, akupunktør, hypnoterapeut, frigjørende pusteterapeut, yoga / meditasjonslærer og mindfulness instruktør. Har drevet med forskning på hvilken effekt pust, hypnoterapi og oppmerksomhettrening har på kropp og sinn siden 2012.

Har bodd sammen med visdomslærere og guruer i India i 12 år der hun integrerte og utdypet sitt indre for å kunne dele all kunnskapen og erfaringer med andre.

Dere kan lese litt mer om Christina Northstar her: www.christinanordstjarna.com.

For mer informasjon om denne uken, ta kontakt med oss her: http://www.greeceretreats.gr/nb/kontakt/
Revitalizing Body and Soul Retreat with Christina Nordstjärna!

Welcome to a week out of the ordinary! This week we offer Yoga, liberating Breathing Techniques, Deep Relaxation with Hypnotherapy and Mindfulness – all in combination with Sun, Sea, gorgeous food and amazing people!

Be your self – everyone else is taken!

This will be a wonderful holiday in a cosy setting where you can allow yourself to see the depth and power of yourself, enjoy swimming and sunshine, go for excursions, meet new people and eat good food. The training offers many proven and documented methods for increased well-being and internal balance.

During the week you will try out several powerful techniques that affect and improve your physical, mental, emotional and spiritual awareness.

The week offers:

Yoga – gives you a stronger and smoother body
Deep Relaxation with Hypnosis – a great way to create inner changes, remove unwanted thought patterns and increase space for creativity and new motivation
Liberating Breathing – The principle of this breathing method is that there is a direct connection between physical and mental well-being and how we breathe. This week, old patterns that is not benefiting you will be replaced with new and healthy thoughts and attitudes. What a relief that will be!
Sound healing with Gong Bath and Singing Bowls
This week we raise awareness and give the soul nutrition. We create space for the timeless state – to be here and now. Perhaps you will have some aha ​-experiences and answer questions that have long been open?

We open the door to a new way “of being” and a new way “of thinking”

“Peace is nothing outside yourself – it’s something you carry with you”

Feedback from previous guests:

“I notice that something has happened to me. I have stronger self-esteem, I feel stronger. It’s as if I’ve got a new force coming from within.” – Anne.

“Christina takes you on an inner journey that is unbelievable. The breath is beautiful and gives strong energy to the body.” Hypnosis is like a dream. I love it! “- Ida.

About Christina

Specialist Nurse, Acupuncturist, Hypnotherapist, Liberating Respiratory Therapist, Yoga / Meditation Teacher and Mindfulness Instructor. Have been doing research on the effect of breathing, hypnotherapy and attention training on body and mind since 2012.

She has also lived together with wisdom teachers and gurus in India for 12 years, where she integrated and deepened her personal growth, in order to share all her knowledge and experiences with others.

You can read more about Christina Nordstjärna here: http://christinanordstjarna.com/ . Please contact us for more information about this Retreat: http://www.greeceretreats.gr/contact/Upcoming events at Kathy's Island Retreat

MediYoga med Elisabeth Enqvist!

MediYoga med Elisabeth Enqvist!

Sunday 14:00 (10 June)
Kathy's Island Retreat, Kárpathos

Skap den gode balansen i kropp, sinn, følelser og sjel

Skap den gode balansen i kropp, sinn, følelser og sjel

Sunday 11:00 (12 August)
Kathy's Island Retreat, Kárpathos

Skap den gode balansen i kropp, sinn, følelser og sjel

Skap den gode balansen i kropp, sinn, følelser og sjel

Sunday 11:00 (02 September)
Kathy's Island Retreat, Kárpathos

Events around Kathy's Island Retreat

Immerse into - a retreat in Rhodes

Immerse into - a retreat in Rhodes

Saturday 09:30 (05 May)
Gennadi, Ródos

Dreamtrips: Mega Rockstar Trip, Rhodes

Dreamtrips: Mega Rockstar Trip, Rhodes

Monday 14:00 (29 October)
Mitsis Rodos Maris Resort & Spa, Ródos

Må Bra Resa oktober-18

Må Bra Resa oktober-18

Thursday 08:00 (04 October)
Lindos Imperial Executive Suites, Ródos

9η Γιορτή Παραδοσιακών Χορών

9η Γιορτή Παραδοσιακών Χορών

Saturday 18:00 (02 June)
Αμπερνάλλι Σορωνής Ρόδου - Ampernalli Soroni Rhodes, Ródos

Cvičení u moře - Řecko ostrov Kos s all inclusive

Cvičení u moře - Řecko ostrov Kos s all inclusive

Tuesday 12:00 (12 June)
EuroVillage Achilleas Hotel, Kos