Παραγωγή γραπτού λόγου. Γνωστικές και μεταγνωστικές σ

Παραγωγή γραπτού λόγου. Γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές


When?

Start time: Sunday 11:30 (05 November)
End time: Sunday 14:30 (05 November)
Workshop

About

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Παραγωγή γραπτού λόγου
Γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές
ΠΟΛΗ: Βόλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5 Νοεμβρίου 2017
ΩΡΕΣ: 11:30 - 14:30
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: γίνεται γνωστός στους συμμετέχοντες μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης της αίθουσας
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ανθή Γκίκα (B.A., M.Sc.)
Ειδικευμένη Λογοπεδικός
Universite de Liege, Βέλγιο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η παραγωγή ενός γραπτού επικοινωνιακού κείμενου αποτελεί πολυσύνθετη, αλλά παράλληλα και μια διδάξιμη δραστηριότητα. Ο μαθητής καλείται να γράψει ένα κείμενο ώστε να επιτύχει ένα στόχο χάρη στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές που θα θέσει σε εφαρμογή. Πέραν της γραμματικής και της ορθογραφίας που είναι και οι κλασικές μηχανιστικές λειτουργίες καλείται να γεννήσει ιδέες, να τις οργανώσει, να τις προσαρμόσει, να τις βελτιώσει να τις επαναπροσδιορίσει και τέλος να δημιουργήσει νέα γνώση. Ιδιαίτερα οι μαθητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη αδυναμία - δυσκολία στην παραγωγή του γραπτού κειμένου.

Η εκμάθηση και η εφαρμογή τόσο γνωστικών όσο και μεταγνωστικών στρατηγικών, αποτελεί ένα μέσο βοήθειας για όλους τους μαθητές – συγγραφείς. Στο παρόν σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις γνωστικές και τις μεταγνωστικές στρατηγικές τις οποίες καλείται να εφαρμόσει ο μαθητής έτσι ώστε να παράγει ένα αξιόλογο επικοινωνιακό κείμενο.
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
• Παιδαγωγούς
• Νηπιαγωγούς
• Ειδικούς Παιδαγωγούς
• Λογοθεραπευτές - Εργοθεραπευτές
• Ψυχολόγους
• φοιτητές Προσχολικής Αγωγής, Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικού και Φιλοσοφικών Σχολών
• φοιτητές Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας
• γονείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο
H προεγγραφή είναι απαραίτητη.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
- Ατομικές εγγραφές: 25€
- Ομαδικές εγγραφές (5-9 άτομα): 20€
- επιπλέον συνολική μείωση 10€ με συμμετοχή και στο σεμινάριο ''Σχολική Ετοιμότητα. Προσαρμογή στη νέα σχολική ζωή (Δημοτικό)''.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
www.diepistimoniko.gr/p/blog-page_5693.html

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου
E-mail: diepistimoniko.edu@gmail.com
Τηλέφωνο: 6986180630

www.facebook.com/Diepistimoniko.gr
www.diepistimoniko.grUpcoming events at Vólos, Greece