Μουσική Θεραπεία Γκονγκ στη Φύση Ερευνητικό Πρόγραμμα

Μουσική Θεραπεία Γκονγκ στη Φύση Ερευνητικό Πρόγραμμα 2017-2018


When?

Start time: Sunday 12:30 (01 October)
End time: Monday 23:59 (06 August)

About

Συνοπτικά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 πραγματοποιούνται από 1 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τον Αύγουστο 2018, δώδεκα μηνιαίες κατά μέσο όρο ερευνητικές συνεδρίες μουσικής θεραπείας γκονγκ ειδικά για τους φίλους των γκονγκ και της φύσης και τα μέλη που με τις δωρεές και τις συνδρομές τους συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του συνόλου των εκδηλώσεων και στην υλοποίηση του Καθολικού Σχεδίου Αναβάθμισης του Άλσους Αιγάλεω Μπαρουτάδικο στον Μυστικό Κήπο των Φυσικών Ήχων, της Μουσικής, της Παιδείας και του Πολιτισμού, με την ονομασία “GongLove Paradise”.

Οι συνεδρίες μόνο για τα μέλη συνδρομητές πραγματοποιούνται εκ περιτροπής σε διαφορετικούς χώρους κάθε φορά ώστε να ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες διαστάσεις της εμπειρίας της φύσης και του γκονγκ και με τη ροή της αλλαγής των εποχών μέσα στο δάσος. Ο ακριβής χώρος διεξαγωγής αποστέλλεται στους συνδρομητές της εκάστοτε εκδήλωσης για μέλη, λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνουν και με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση e-mail τους.

Οι φίλοι που θέλουν να συμμετέχουν στις ειδικές ερευνητικές εκδηλώσεις για μέλη και να συνδράμουν με δωρεές και συνδρομές μπορούν εναλλακτικά:

Α) να επιλέξουν μια ετήσια συνδρομή με έκπτωση. Τα μέλη λαμβάνουν ηλεκτρονικά εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση της καταβολής της συνδρομής αντίστοιχους κωδικούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο σύστημα κρατήσεων θέσεων είτε για τον εαυτό τους είτε για τους φίλους τους και να δεσμεύσουν τη θέση τους στην εκάστοτε εκδήλωση μόνο για αυτά τα μέλη. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων των ερευνητικών εκδηλώσεων μόνο για μέλη είναι περιορισμένος.

Β) Όσοι δεν επιλέξουν μια ετήσια συνδρομή, μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό ελεύθερα και στις ερευνητικές εκδηλώσεις με την εκάστοτε απλή συνδρομή.

Γ) Ανά πάσα στιγμή όποιος θέλει και μπορεί έχει τη δυνατότητα να συνδράμει με όποιο χρηματικό ποσό ή άλλο τρόπο στο "Σχέδιο Καθολικής Αναβάθμισης του Άλσους Αιγάλεω Μπαρουτάδικο σε Μυστικό Κήπο των Φυσικών Ήχων, της Μουσικής, της Παιδείας και του Πολιτισμού" με την κωδική ονομασία "GongLove Paradise".

Για τις 9/6/2018 προγραμματίζεται ειδική τετράωρη ερευνητική συνεδρία μουσικής θεραπείας γκονγκ . Η ειδική αυτή "μικρή εγκοίμηση" θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά με την μορφή "αγρυπνίας", κατόπιν των ερευνητικών αποτελεσμάτων των τριών οκταώρων "μεγάλων εγκοιμήσεων" που έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις αρχές της νέας χρονιάς 2018. Η χρυσή ετήσια συνδρομή εξασφαλίζει τη συμμετοχή του μέλους κατά προτεραιότητα.

Όλες οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στο Άλσος Αιγάλεω – Μπαρουτάδικο. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται παντός καιρού και σε οποιαδήποτε περίπτωση ακύρωσης για λόγους ανωτέρας βίας ανακοινώνεται το συντομότερο δυνατό νέα εκδήλωση στην πιο κοντινή κατάλληλη ημερομηνία. Ο ακριβής χώρος διεξαγωγής αποστέλλεται στους συνδρομητές λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνουν και με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση e-mail τους.
-------------------------------------------------------------

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα για το ερευνητικό έργο του οργανισμού στο Άλσος Αιγάλεω Μπαρουτάδικο
https://members.gonglove.org.
-------------------------------------------------------------
Αναλυτικές πληροφορίες για το μουσικό όργανο γκονγκ, την ιστορία, τις ιδιότητες, την έρευνα και τις θεραπευτικές του χρήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου της Τέχνης των Γκονγκ GongLove ArtLab Esooptron MCOO
https://www.gonglove.org