Κρήτη Βιωματικά σεμινάρια με Αλόγα / Crete workshops with horses

Κρήτη Βιωματικά σεμινάρια με Αλόγα / Crete workshops with horses


When?

Start time: Friday 09:30 (14 September)
End time: Sunday 17:00 (16 September)
Workshop

About

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ENGLISH ( please scroll down )
3 ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τον Σταυρος ( Steve ) Βεργης, (εκπαιδευτης αλογων) & Andrea Patrizia Wiener-Angelakis.
θα ασκηθείς μαζί με ένα άλογο τα διαφορετικά βήματα "Εργασία στο έδαφος "΅Σε μικρές ομάδες, το κάθε σεμινάριο έχει περιορισμένου αριθμού θέσεων Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 6981906761 Andrea Patrizia
ENGLISH
3-Day Horse-Seminar with Horse-Trainer Steve (Stavros) Vergis and Andrea Patrizia Wiener-Angelakis. Introduction to Groundwork with Horses with active partcipation. For further information please contact Andrea Patrizia phone.: mobil 6981906761