Η Neurodanza στο Σχολείο της Φύσης - Θεσσαλονίκη

Η Neurodanza στο Σχολείο της Φύσης - Θεσσαλονίκη


When?

Start time: Monday 18:30 (30 October)
End time: Monday 20:30 (28 May)

About

Έχετε φανταστεί:
Να βελτιώνονται οι προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις?
Να διευκολύνεται ο τρόπος αντιμετώπισης της καθημερινότητας?
Να αυξάνεται η λειτουργικότητα και δημιουργικότητά σας?
Να βιώνεται περισσότερη ηρεμία και ικανοποίηση στην ζωή σας?
H Neurodanza® είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος για την προσωπική ανάπτυξη μέσω της κίνησης και της μουσικής.
Η εναρμονισμένη και συνειδητοποιημένη κίνηση του σώματος είναι μία πύλη προς την χαρά και την επιτυχία καθώς κερδίζουμε επίγνωση του εαυτού μας, των σχέσεών μας με τους άλλους, των άλλων με εμάς, και οδηγεί στο να κάνουμε το περιβάλλον μας πιο φιλικό.
Η Neurodanza® ενεργοποιεί τις διάφορες αισθήσεις με ευχάριστο, αρμονικό και δυναμικό τρόπο.
Η Neurodanza® παρουσιάζεται από της 30 Οκτωβρίου και κάθε 15 ημέρες στο "Σχολείο της Φύσης" στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

Είστε καλεσμένοι να βιώνεται μια διαφορετική προσέγγιση στην κίνηση και στην προσωπική εξέλιξη.