Φορολογικά Σεμινάρια – Β΄Κατηγορίας Βιβλία – Έσοδα Έ

Φορολογικά Σεμινάρια – Β΄Κατηγορίας Βιβλία – Έσοδα Έξοδα


When?

Start time: Thursday 10:00 (01 March)
End time: Thursday 14:00 (29 March)

Where?

ΙΕΚ ΕΤΕ
Αριστοτέλους 19, Thessaloníki

About

Φορολογικά Σεμινάρια – Β΄Κατηγορίας Βιβλία – Έσοδα Έξοδα – Απλογραφική Μέθοδος/1 μήνας

ENOTHTA I
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Διαδικασία έναρξης ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών (Νομικών Προσώπων)
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/14
Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο
ENOTHTA IΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Άνοιγμα Β’ Κατηγορίας Βιβλίων- Απλογραφική Μέθοδος Ατομικών Επιχειρήσεων και Προσωπικών Εταιρειών ΟΕ & ΕΕ
Ενημέρωση βιβλίων με πραγματικά παραστατικά
Υπολογισμός ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης
Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
Μισθοδοσία- Απεικόνιση στα βιβλία, ΑΠΔ, ΦΜΥ
Μητρώο Παγίων
Διενέργεια αποσβέσεων χρήσης
Κλείσιμο βιβλίων – Τέλος χρήσης
Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ν)
Εκκαθάριση φόρου, Φορολογική Αναμόρφωση
Τρέχουσες Φορολογικές Ρυθμίσεις
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ EPSILON NET
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ
Το φορολογικό σεμινάριο δίνει έμφαση στην Πρακτική Κατάρτιση των σπουδαστών, σε θέματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη τήρηση Βιβλίων Β΄ Κατηγορίας, όπως αυτή πραγματοποιείται σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:
Α. Να ενημερώνουν χειρόγραφα και μηχανογραφημένα τα Βιβλία Β’ Κατηγορίας (Έσοδα – Έξοδα) κάθε επιχείρησης (δική τους και μη), εταιρείας, ή ελεύθερου επαγγελματία.
Β. Να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις όλων των κατηγοριών.
Γ. Να υπολογίζουν τον ΦΠΑ και να συμπληρώνουν τα αντίστοιχα έντυπα.
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κε.Δι.Βι.Μ.2
Πληροφορίες-εγγραφές 2310229962 & 2316-009004.Events around ΙΕΚ ΕΤΕ

Ετήσιος ΧΟΡΟΣ ΑΕΚ ΕΒΡΟΥ

Ετήσιος ΧΟΡΟΣ ΑΕΚ ΕΒΡΟΥ

Friday 21:00 (30 March)
Αχυρώνας, Alexandroúpoli

Live Meden Agan @Valhalla Bar

Live Meden Agan @Valhalla Bar

Saturday 20:30 (05 May)
Valhalla, Komotiní

Free Market Roadshow Komotini

Free Market Roadshow Komotini

Monday 16:00 (23 April)
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, Komotiní

Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιάτρων (22/04/2018)

Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιάτρων (22/04/2018)

Sunday 09:00 (22 April)
Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Alexandroúpoli

12ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στην Ξάνθη

12ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στην Ξάνθη

Monday 20:00 (26 March)
Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, Xánthi

Η Μουσική μέσα από το Παιχνίδι! Η Αξία της στη ζωή του π

Η Μουσική μέσα από το Παιχνίδι! Η Αξία της στη ζωή του παιδιού.

Sunday 10:00 (22 April)
Βρεφικό Μασάζ Ξάνθης - First Touch, Xánthi