Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού

Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού


When?

Start time: Sunday 11:00 (29 April)
End time: Sunday 14:00 (29 April)

About

Ημέρα Σταδιοδρομίας
Αναλυτική παρουσίαση του νέου Λυκείου, των Πανεπιστημίων - ΤΕΙ και της σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας