Διαγωνισμός VW Ζωγραφικής // VW Drawing Competition

Διαγωνισμός VW Ζωγραφικής // VW Drawing Competition


When?

Start time: Thursday 00:00 (31 May)
End time: Thursday 23:59 (31 May)

About

Το κλαμπ Σκαραβαίων Κεφαλονιάς διοργανώνει Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα το Σκαραβαίο ή τα αγαπημένα σας volkswagen. Ο νικητής θα μπει στο μπλουζάκι της 4ης Ιόνιας εκδήλωσης κλασικών vw.
Λήξη διαγωνισμού 31/5/2018.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα & να έχει την μονογραφή του κάτω δεξιά.
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας στην συμμετοχή.
Η υποβολή συμμετοχών γίνεται με αποστολή μέσω Internet, στο e-mail: vwclubkef@yahoo.com με την ένδειξη «Διαγωνισμός vw Ζωγραφικής», με το όνομά σας.
***********************************
The VW Kefalonia Club organizes a Drawing Contest with the theme of Beetle or your favorite volkswagen. The winner will get on to the T-shirt of the 4th Ionian Volks event.
End of competition 31/5/2018.
Each contestant may submit up to four (4) drawings.
There is no age limit for participation.
Drawings are submitted via e-mail: vwclubkef@yahoo.com under the heading "VW Drawing Competition", with your name.
***********************************
Il VW Kefalonia Club organizza un concorso di disegno con il tema di Maggiolino o la tua volkswagen preferita. Il vincitore passerà alla T-shirt del 4 ° Ionian Volks evento.
Fine della competizione 31/5/2018.
Ogni concorrente può presentare fino a quattro (4) disegni.
Non ci sono limiti di età per la partecipazione.
I disegni sono inviati via e-mail: vwclubkef@yahoo.com sotto la voce "Concorso di disegno VW", con tuo nome.