Ἀρχαία Ἑλληνικά Ἐνηλίκων μέ τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ στό

Ἀρχαία Ἑλληνικά Ἐνηλίκων μέ τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ στό Ἰδεοθέατρον.


When?

Start time: Saturday 16:30 (09 September)
End time: Saturday 18:30 (30 June)

About

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΑΓΩΓΗ ΨΥΧΗΣ!
Τό Σάββατο 9//9/17 ἀρχίζει ὁ νέος κύκλος διδασκαλίας Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γιά ἐνήλικες στίς 16:30-18:30 στό Ἰδεοθέατρον μέ τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ (Δ/ντρια Σπουδῶν τοῦ Ἰδεοθεάτρου-δικηγόρο-ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας-μεταφράστρια ἀρχαίων κειμένων-ἐρευνήτρια - παρουσιάστρια ἐκπομπῶν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας).
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 19:00-21:00 Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.
ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΤΟΝ "ΚΡΙΤΙΑ''.

Ἰδεοθέατρον (1991) Πληροφορίες: τηλ. 210.5237543, 6937392566. Στουρνάρη 57 Τ.Κ. 104.32 Αθήνα, Facebook: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
email: ideotheatron@ideotheatron.gr, * www. ideotheatron.gr
Κοινοποιῆστε το καί στούς δικούς σας φίλους.

Γιατί νά μάθουμε ἀρχαία;
.......... Ὁ πιὸ σημαντικὸς ἴσως λόγος γιὰ τὴ μελέτη τῶν κλασικῶν εἶναι ἡ ἀπόλαυση τῶν κειμένων αὐτή καθ’ ἑαυτή.

Η κατανόηση της δομής ενός αρχαίου ελληνικού κειμένου οξύνει την σκέψη, όσο και η κατανόηση μιας αλγεβρικής εξίσωσης!
Τα αρχαία Ελληνικά είναι οι ρίζες του ζωντανού οργανισμού της γλώσσας μας και πρέπει να τα φροντίζουμε, γιατί η γλώσσα μας τα έχει ανάγκη, όπως ακριβώς κάθε ζωντανός οργανισμός έχει ανάγκη τις ρίζες του.
Η Αρχαία Ελληνική προσέφερε λέξεις ή ρίζες λέξεων σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών για ενήλικες, θα ασχοληθούμε με την ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ των αρχαίων ελληνικών λέξεων, και θα ανακαλύψουμε το κρυμμένο νόημα που υπάρχει μέσα στις λέξεις που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα στην Νέα Ελληνική.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ανίχνευση λέξεων που χρησιμοποιούμε στην Νέα Ελληνική και θεωρούνται δάνεια από ξένες, ενώ στην πραγματικότητα είναι λέξεις που ταξίδεψαν και επέστρεψαν στο τόπο τους. Πρόκειται για ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΑ π.χ η λέξη «πέναλτι» <λατ.poenalis <λατ.poena < ελλ. ποινή.

Θα μεταφράσουμε κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη αλλά και των νεοπλατωνικών φιλοσόφων και θα ασχοληθούμε με ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.

Θα διαβάσουμε ΟΜΗΡΟ από το πρωτότυπο και θα ασχοληθούμε με ομηρικές λέξεις και φράσεις της Ομηρικής διαλέκτου.

Οι μαθητές μας θα αποκτήσουν μία διευρυμένη αντίληψη για τον αρχαίο ελληνικό πνευματικό πολιτισμό, που γονιμοποίησε τον παγκόσμιο στοχασμό αλλά και το προνόμιο που θα ήθελαν να έχουν πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο: να κατανοούν τα αρχαία ελληνικά κείμενα, διαβάζοντάς τα στο πρωτότυπο!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΜΕ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΜΙΛΑΜΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά εἶναι μία πειθαρχημένη καὶ ταυτόχρονα ἐλεύθερη γλῶσσα. Ἡ κατανόηση της δομῆς τῶν κειμένων της ὀξύνει τὴ σκέψη τοῦ μαθητῆ ὅσο καὶ μία ἀλγεβρική ἐξίσωση. Τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά εἶναι οἱ ρίζες τῆς γλώσσας μας καὶ πρέπει νὰ τὰ φροντίζουμε γιατί ἡ γλῶσσα μας τὰ ἔχει ἀνάγκη, ὅπως ἀκριβῶς κάθε ζωντανὸς ὀργανισμὸς ἔχει ἀνάγκη τὶς ρίζες του.
Ἡ ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παρέχει: - βελτιωμένη γλωσσικὴ συνείδηση καὶ κατανόηση - καλύτερη κατανόηση τῆς γραμματικῆς καὶ τῶν γραμματικῶν συστημάτων ποὺ μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἐκμάθηση συγχρόνων εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν - πλουσιότερη χρήση τοῦ λεξιλογίου - βελτιωμένη κατανόηση τῶν γλωσσικῶν δανείων καὶ παραγώγων
- ἱκανότητα ἐκφορᾶς τοῦ λόγου μὲ αὐξημένη ἀκρίβεια καὶ ὀρθότητα - καλύτερη κατανόηση τῶν τρόπων μὲ τοὺς ὁποίους οἱ γλῶσσες συνδέονται μεταξύ τους - συνειδητοποίηση καὶ κατανόηση τῶν πολιτισμικῶν δεσμῶν μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν - βαθύτερη κατανόηση τῶν βασικῶν προτύπων καὶ τρόπων σκέψης - τὴν ἱκανότητα νὰ ἐκτιμήσουμε τὸ παρόν μὲ βάση τὸ παρελθὸν
Ἡ μελέτη τῶν κλασικῶν θεμάτων παρέχει:
- γενικὰ προσόντα γιὰ περαιτέρω σπουδὲς καὶ προεπαγγελματική κατάρτιση
- γνώση σὲ βάθος τῆς μητρικῆς μας γλώσσας (τὸ πιὸ σημαντικὸ ἐργαλεῖο γιὰ μελέτη!)
- γενικὴ κατάρτιση στὶς γλῶσσες - γενικὴ κατάρτιση στὴν κατανόηση, ἀνάλυση καὶ ἑρμηνεία κειμένων - ἱκανότητα συνθετικῆς κατανόησης - πῶς δηλαδὴ ξεκινῶντας ἀπὸ ἁπτὰ ἐμπειρικὰ παραδείγματα προχωροῦμε σὲ γενικότερη ἀφηρημένη κατανόηση μέσα ἀπὸ τὸ περιβάλλον ποὺ βιώνουμε.
Οἱ κλασικὲς σπουδὲς: ἐνθαρρύνουν τὴν ἀνάπτυξη τῶν μέγιστων δυνατῶν δεξιοτήτων γιὰ κάθε εἴδους μελέτη, ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἤ ἐπάγγελμα στὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ τὰ ἄτομα πρέπει νὰ συνδυάσουν πολλὲς καὶ διαφορετικὲς πληροφορίες γιὰ νὰ συνθέσουν μιὰ συνολικὴ εἰκόνα.
Μὰ ὁ πιὸ σημαντικὸς ἴσως λόγος γιὰ τὴ μελέτη τῶν κλασικῶν εἶναι ἡ ἀπόλαυση τῶν κειμένων αὐτή καθ’ ἑαυτή.
«..Ὁ ἄπειρος πλοῦτος τῆς λεξιλογικῆς παραδόσεως, ἡ ἀπεριόριστη δυνατότητα συνθέσεως, ἡ σημασιολογικὴ ἀκρίβεια τῶν πολυάριθμων συνωνύμων, ἡ ἁπλότητα τοῦ κλιτικοῦ συστήματος τῶν ὀνομάτων καὶ ὁ πλοῦτος τοῦ κλιτικοῦ συστήματος τῶν ῥημάτων, τὸ ἐναλλασσόμενο παιχνίδι τῶν μορίων καὶ τῶν προθέσεων, ἡ διαφάνεια τῆς λογικῆς καὶ συντακτικῆς δομῆς, τὸ εὔηχον καὶ ἡ μουσικότητα, τέλος, δημιούργησαν τὸ πιὸ τέλειο ὄργανο ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔφτιαξε, γιὰ νὰ ἐκφράσει τὶς σκέψεις του».
(Raffaele Cantarella, La letteratura greca classica, Firenze 1967). ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ ἀπό τό 1991 ΘΕΑΤΡΟ ΙΔΕΩΝ * ΑΓΩΓΗ ΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ!
26 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 25.000 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΠΟΜΠΩΝ. Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν Νηπίων - Παίδων - Ἐνηλίκων Ἐλληνική Μυθολογία - Ὀρφική - Πυθαγόρειος - Πλατωνική Φιλοσοφία - Ρητορική Τέχνη - Ὀρθοφωνία - Θέατρον - Ἀρχαίο Δράμα - Ἐκδόσεις - Ἐκδηλώσεις Ἀρχαίας Ἑλλάδος - Ἐκδρομές Ραδιοφωνικές & Τηλεοπτικές Ἐκπομπές.

Πληροφορίες: τηλ. 210.5237543, 6937392566. Στουρνάρη 57 Τ.Κ. 104.32 Αθήνα, email: ideotheatron@ideotheatron.gr, Facebook: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ * www. ideotheatron.gr

9/9/17 Σάββατο 19:00-21:00 Εἵσοδος 10€.
ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ

10/9/17 Κυριακή 19:00-21:00 Εἵσοδος 10€.
ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

11/9/17 Δευτέρα 19:00-21:00 Εἵσοδος 10€.
Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ * ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Σύντομο βιογραφικό: Ἡ Εὐρυνόμη - Αἰκατ. Γαβρᾶ εἶναι διευθύντρια τοῦ πρώτου Σχολείου ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ γιὰ ἐνήλικες καὶ παιδιά ποὺ ἵδρυσε τὸ Κέντρον Διδασκαλίας ‘Αρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Φιλοσοφίας καὶ Τέχνης ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ. Εἶναι δικηγόρος, καὶ ὑποψήφια διδάκτωρ τῆς φιλοσοφικής σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν. Ἀπό τὸ 2003 ἔχει ἀναλάβει τὴ διεύθυνση τοῦ φιλοσοφικοῦ περιοδικοῦ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ. Ἔχει ἰδιαιτέρως ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα καὶ φιλοσοφία καὶ ἐκπονήσει μελέτες καὶ μεταφράσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειμένων. 1) Ἰαμβλίχου περί Μυστηρίων, 2) Ὀρφέως Ὕμνοι, 3) Κέβητος Πίναξ, 4) Πυθαγορείων Ἀκούσματα καὶ Σύμβολα, 5) Θεός ἤ Ἀργοναύτης Σ.Νάγου, 6) Ἡ Αλήθεια στὴν πυθαγόρεια διδασκαλία Σ.Νάγο, 7) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ * ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ: ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ * ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. “Ολοι οι Πλάτωνικοί Διάλογοι, ἑρμηνευτική ἀνάλυση, περί Ἀριθμῶν καὶ Γραμμάτων, τὸ Ἀρχαῖο Ἑλληνικό Ἀλφάβητο, Πρόκλου: Ἂπαντα, Δαμασκίου: Περί Πρώτων Ἀρχῶν, Ἀνάλυση Ὀρφικῶν, Ἀποσυμβολισμός Μυθολογίας, Ὁμήρου, Περί Ἔρωτος, Περί Φωτός στὴν ἀρχαία ἑλληνική παράδοση, Ὀρφικά, Καβείρια, Διονύσια καὶ Ἐλευσίνια Μυστήρια & ἄλλες, μὲ φιλοσοφικές καὶ φιλολογικές ἀναλύσεις καὶ μυστηριακές προεκτάσεις. Συμμετέχει ἀπό τὸ 2003 σὲ ἑβδομαδιαῖες τηλεοπτικές ἐκπομπές μὲ θέμα τὴν ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.
Εἶναι μητέρα 2 τέκνων, τῆς Ἀστραίας - Ἀπολλωνίας καί Αἰθερίας - Ἰλάειρας Ἀναστασάκη.
Ἀπό τὸ 2003 ἕως 2017 ἔχει παρουσιάσει στό Ἰδεοθέατρον πλέον τῶν 2000 διαλέξεων γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία - μυθολογία καὶ γλῶσσα.
Ἰδεοθέατρον (1991) Πληροφορίες: τηλ. 210.5237543, 6937392566. Στουρνάρη 57 Τ.Κ. 104.32 Αθήνα, Facebook: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
email: ideotheatron@ideotheatron.gr, * www. ideotheatron.gr
Κοινοποιῆστε το καί στούς δικούς σας φίλους.Events around Ιδεοθέατρον , Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών, Ελληνική Φιλοσοφία, Μυθολογία

Παραστάσεις Θεατρικού Εργαστηρίου Αθήνα
200 m »

Παραστάσεις Θεατρικού Εργαστηρίου Αθήνα

Thursday 18:00 (22 February)
Θέατρο Ελπίδας, Athens

Dead Flag Blues feat. Panos Adamos - Rockwood Live Stage
300 m »

Dead Flag Blues feat. Panos Adamos - Rockwood Live Stage

Sunday 21:00 (25 February)
Rockwood Athens, Athens

Πάσχα στην Τήνο ΜΟΝΟ με 185 €
350 m »

Πάσχα στην Τήνο ΜΟΝΟ με 185 €

Friday 06:00 (06 April)
Touristas Travel, Athens

Πάσχα Στην Κέρκυρα All Inclusive 245 € ΜΟΝΟ! ! !
350 m »

Πάσχα Στην Κέρκυρα All Inclusive 245 € ΜΟΝΟ! ! !

Thursday 22:30 (05 April)
Touristas Travel, Athens

2ήμερη Εκδρομή στο Καρπενήσι
350 m »

2ήμερη Εκδρομή στο Καρπενήσι

Saturday 06:30 (03 March)
Touristas Travel, Athens

Hip-Hop live at Bums
350 m »

Hip-Hop live at Bums

Friday 20:00 (09 March)
BUMS, Athens

Magic Rocks LIVE Friday 23/2
350 m »

Magic Rocks LIVE Friday 23/2

Friday 21:30 (23 February)
BUMS, Athens