Events around Studio 108

Δωρεάν Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού

Δωρεάν Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού

Wednesday 17:30 (25 April)
Παιδιατρείο - Ιατρείο Θηλασμού - Ibclc Ιωάννινα, Ioánnina

Προστάτεψε το παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα | Ιω

Προστάτεψε το παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα | Ιωάννινα

Monday 18:30 (07 May)
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, Ioánnina

Need/Sense of Fear/Claim The Crown , Πολυχωρος Αγορα Πεμπτη 3/5

Need/Sense of Fear/Claim The Crown , Πολυχωρος Αγορα Πεμπτη 3/5

Thursday 21:00 (03 May)
Μουσικη Σκηνη Πολυχώρος Αγορα, Ioánnina

4ο Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ στα Γιάννενα

4ο Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ στα Γιάννενα

Friday 18:00 (22 June)
Θεατράκι Λίμνη Ιωάννινα, Ioánnina


AcroYoga FUNdamentals Workshop Ioannina: Flying Flow

AcroYoga FUNdamentals Workshop Ioannina: Flying Flow


When?

Start time: Saturday 17:00 (24 March)
End time: Saturday 21:00 (24 March)

Where?

Studio 108
Ζυγομάλλη 2, Ioánnina
Workshop

About

Γνωρίστε την AcroYoga: τη μέθοδο που συνδυάζει ατομική άσκηση, ακροβατικά και θεραπεία.Η AcroYoga επανατοποθετεί την ατομική εξάσκηση της yoga, τα ακροβατικά και την αποθεραπεία σε ένα νέο περιβάλλον συνεργασίας, συντονισμού και παιχνιδιού.

Οι παραδοσιακές θέσεις (asanas) ανυψώνονται στον αέρα, στατικές ή σε ροή, με ακροβατική διάθεση (Solar) ή περισσότερο θεραπευτική (Lunar).

Όλα αυτά γίνονται με τη βοήθεια μιας μικρής "κοινότητας" δύο ή παραπάνω ατόμων. Κάθε άτομο αναλαμβάνει ένα ρόλο κάθε φορά: αυτό της βάσης, του flyer ή του spotter.

Σε αυτό το workshop θα εγκαθιδρύσουμε όλες αυτές τις βασικές έννοιες (fundamentals): τους τρεις ρόλους, βασικές θέσεις ακροβατικών και θεραπευτικών πτήσεων, τόσο στατικών όσο και σε ροή. Θα καλλιεργήσουμε έτσι τις ικανότητες της συνεργασίας, του συγχρονισμού και του συντονισμού, χωρίς να ξεχνάμε τη διάθεση για παιχνίδι (FUN-) και προσφορά με θεραπευτικό μασάζ στο τέλος.

Η συνάντησή μας απευθύνεται σε νέους ασκούμενους στη yoga ή AcroYoga, ενώ προχωρημένες παραλλαγές θα δοθούν ως προκλήσεις και πειραματισμοί για τους πιο έμπειρους. Δεν απαιτείται να έχετε από πριν ζευγάρι, καθώς οι ρόλοι και οι ομάδες θα εναλλάσσονται συνεχώς, δίνοντας την ευκαιρία για περισσότερη εξερεύνηση, προσαρμογή και διασκέδαση!

Συγκεκριμένα το workshop περιλαμβάνει τις ενότητες:
• Solar Asana Flow Sequence
• Προθέρμανση σε δυάδες - ρόλος του spotter
• Βάση, Flyer και spotter σε στατικές θέσεις
• Ροή στον αέρα και πειραματισμοί
• Αποθεραπεία με Thai Massage σε Ροή

Καθοδηγεί ο Θάνος Σταυρόπουλος, AcroYoga International Certified Teacher.

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 17:00 – 21:00
Studio 108, Ζυγομάλλη 2, Ιωάννινα
Κόστος
40€ / 35€ για μαθητές της σχολής
Με κράτηση θέσεων μέχρι 15/3: 35€ και 30€ αντίστοιχα
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών: 10 άτομα

Λίγα λόγια για τον εισηγητή
Ο Θάνος Σταυρόπουλος είναι πιστοποιημένος δάσκαλος Yoga, AcroYoga, Thai Massage Therapist, διευθυντής του Buddha Libre Yoga Studio και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ. Τα πάθη του ήταν πάντα η έρευνα, η τεχνολογία, οι εφαρμογές στην υγεία και την ευεξία. Η Yoga εκτός από εργαλείο για τα παραπάνω, είναι και ένα καταφύγιο δημιουργικότητας και ηρεμίας. Μετά από εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα, Ευρώπη και Ινδία, μοιράζεται την αγάπη του για τη Vinyasa, Hatha και AcroYoga με άτομα όλων των ηλικιών και εμπειριών, από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους. Εστιάζει στην επιστήμη πίσω από κάθε μέθοδο, λατρεύει τη διαλογιστική κίνηση της Vinyasa, την ευφυία των ακροβατικών και την αγνή πρόθεση του Thai Massage. Ταξιδεύει στο εξωτερικό με κάθε ευκαιρία, από επιστημονικά συνέδρια μέχρι φεστιβάλ ακροβατικής. Ίδρυσε το Buddha Libre Yoga Studio στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει, ως ένα κανάλι μετάδοσης δημιουργικότητας, επαφής παιχνιδιού και ευεξίας σε ένα κοινό που ακόμα ξεκινά να ανακαλύπτει τον κόσμο της Yoga.

Για να μαθαίνετε τα νέα μου, βρείτε με στα παρακάτω ::
http://instagram.com/thanos_buddhalibre_yoga
http://facebook.com/buddhalibre
http://buddhalibre.gr
thanos@buddhalibre.gr

H AcroYoga είναι μια παγκόσμια κοινότητα που βασίζεται όχι μόνο στη μέθοδο/τεχνική αλλά και στην ανθρώπινη επαφή και το παιχνίδι.
Όλοι οι πιστοποιημένοι δάσκαλοι, τα μαθήματα και τα events σε όλο τον κόσμο, βρίσκονται πάντα αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://acroyoga.org ::
Official AcroYoga Website: http://www.acroyoga.org/events/acroyoga-fundamentals-workshop-flying-flow

Για να μαθαίνετε οτιδήποτε συμβαίνει σχετικά με την AcroYoga στην Ελλάδα ακολουθήστε μας εδώ ::
Official Facebook Page & Group: https://www.facebook.com/AcroYogaGreece/

Meet AcroYoga: the method that combines solo exercise with acrobatics and therapeutics.
Suitable for new and old practitioners. Partner not required.

AcroYoga repositions atomic yoga practice, acrobatics and therapeutics in a new context of cooperation, coordination and play!
Traditional postures (asanas) are lifted into the air, static or in a flow, in an acrobatic (Solar) or therapeutic (Lunar) fashion.
All that happens with the support of a small "community" of two or more people. Every one of them takes up one role at a time: base, flyer or spotter.

In this workshop, we establish these fundamental ideas: the three roles, basic acrobatic and therapeutic flight, static or in a flow. Through this we cultivate the skills to cooperate, synchronize and coordinate, without forgetting the intention to play and offer therapeutic massages at the very end.

Our meeting is addressed to new yoga or AcroYoga practitioners, while more advanced variations and challenges to play with will be given to more experienced humans. You do not need a pair beforehand as roles and groups will constantly switch, giving you the opportunity for more exploration, adjustment and fun!
Specifically, the workshop includes the following sections:
• Solar Asana Flow Sequence
• Warmup in pairs - Spotter's role
• Base, flyer & spotter in static positions
• Flow in the air, variations and challenges
• Therapeutics with Thai Massage Flow
Led by Thanos Stavropoulos, AcroYoga International Certified Teacher.

Saturday 24 March 2018 17:00 – 21:00
Studio 108, Zigomalli 2, Ioannina
Cost
40€ / 35€ for studio members
By booking a spot by 15/3: 35€ and 30€ respectively
Minimum number of participants: 10

A few words about me:
Thanos Stavropoulos is a certified Yoga, AcroYoga teacher, Thai Massage Therapist, manager of Buddha Libre Yoga Studio and postdoctoral researchers at CERTH-ITI. His passions were always research, technology, applications in health and well-being. Yoga, apart from an instrument for the above, is also a shelter for creativity and calmness. After training in Greece, Europe and India, he shares his love for Vinyasa, Hatha and AcroYoga with people of all ages and background from children to elders. He focuses on the science behind every method, loves the meditative flow of Vinyasa, the intelligence of acrobatics and the pure intention of Thai Massage. Travels abroad with any opportunity, from scientific conferences to acrobatic festivals. He founded Buddha Libre Yoga Studio, in Thessaloniki where he lives, as a channel of creativity, contact, playfulness and well-being for an audience that is just now beginning to explore the world of Yoga.
To follow my news find me at ::
http://instagram.com/thanos_buddhalibre_yoga
http://facebook.com/buddhalibre
http://buddhalibre.gr
thanos@buddhalibre.gr

AcroYoga is a worldwide community based not only on the method/technique but also on human contact and play. All certified teachers, classes and events all over the world are always listed on http://acroyoga.org ::
Official AcroYoga Website: http://www.acroyoga.org/events/acroyoga-fundamentals-workshop-flying-flow
To follow everything that happens regarding AcroYoga in Greece follow ::
Official Facebook Page & Group: https://www.facebook.com/AcroYogaGreece/