90 χρόνια Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος

90 χρόνια Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος


When?

Start time: Thursday 09:30 (18 January)
End time: Thursday 17:00 (18 January)

About

Το 2018 η Τράπεζα της Ελλάδος συμπληρώνει 90 χρόνια από την ίδρυσή της και γιορτάζει την πορεία και εξέλιξή της με σειρά εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Βιβλιοθήκης, η οποία επίσης συμπληρώνει 90 χρόνια λειτουργίας, αφού άρχισε να λειτουργεί αμέσως μόλις ιδρύθηκε η Τράπεζα.

Η Βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει και διαχειρίζεται την αρτιότερη οικονομική υβριδική συλλογή της χώρας, ήταν μία από τις πρώτες υπηρεσιακές μονάδες που συστάθηκαν με την ίδρυση της Τράπεζας το 1928 και από το 1938 στεγάζεται στο Κεντρικό Κατάστημα, σε έναν χώρο ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Εκτός από την έντυπη συλλογή βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, προσφέρει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό βάσεων δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως εργαλεία από τις υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας για την εκτέλεση των σύνθετων εργασιών τους. Ακολουθώντας την εποχή της, τις ραγδαίες αλλαγές στην βιβλιοθηκονομία και την πρόοδο της τεχνολογίας, μεταμορφώνεται και καθίσταται κέντρο γνώσης της κοινότητας των χρηστών που εξυπηρετεί. Ο εκσυγχρονισμός και η ανάγκη αλλαγής χώρων φέρνει την ανακαίνιση της Βιβλιοθήκης, προγραμματίζοντας την έναρξή της εντός του 2018.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/Seminars/Workshops/DispItem.aspx?Item_ID=317&List_ID=b37a7a48-dbf6-4046-82c5-90cdd6b4fe25&Filter_by=5