45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ε

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος


When?

Start time: Wednesday 10:00 (09 May)
End time: Saturday 22:00 (12 May)

Where?

Kos, Greece
, Kos

About

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), συνεχίζοντας την 95χρονη πορεία του στο επαγγελματικό
και επιστημονικό του έργο, επέλεξε η διεξαγωγή του 45ου, κατά σειρά, Συνεδρίου του να πραγματοποιηθεί στην
ΚΩ, από 9 έως 12 Μαΐου 2018.
Στην επιλογή της ΚΩ συντέλεσε τόσο η έντονη παρουσία και συνύπαρξη των κυριότερων ιστορικών περιόδων
της χώρας μας, με σπουδαιότερο αυτό του Ασκληπιείου όσο και η ύπαρξη στο νησί ενός από τα καλύτερα συνε-
δριακά κέντρα του τόπου μας. Αποδεχόμενοι το παρελθόν μας και ακολουθώντας τα βήματα των προγόνων μας
στον χώρο που δίδαξε ο Ιπποκράτης, ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της Ιατρικής στην αρχαιότητα, ευελπι-
στούμε να επιτύχουμε τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος, από το να δώσουμε μια νέα πνοή και προοπτική στο
επάγγελμά μας.
Ως ΕΣΝΕ, θεωρούμε ότι διανύουμε μια περίοδο μεταρρυθμίσεων και στρατηγικού σχεδιασμού για τη Νοσηλευ-
τική και ως εκ τούτου απαιτείται σύμπνοια και συνεργασία προς όφελος όχι μόνο της Νοσηλευτικής Επιστήμης,
αλλά και των συνανθρώπων μας, υγιών και πασχόντων.
Το 45ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του ΕΣΝΕ με το πολυποίκιλο πρόγραμμά του θα διατηρήσει και φέτος
όλα τα χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν ως το ετήσιο επιστημονικό γεγονός για τη Νοσηλευτική κοινότητα. Με
τα στρογγυλά τραπέζια, τις διαλέξεις, τα κλινικά φροντιστήρια από όλους τους συνεργαζόμενους επιστημονικούς
φορείς αλλά και καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και κλινικούς συναδέλφους θα μεταλαμπαδεύσει τις τελευταίες
επιστημονικές εξελίξεις του χώρου μας δημιουργώντας και τις κατάλληλες συνθήκες αλληλεπίδρασης των ερευ-
νητικών δεδομένων με την κλινική πράξη.
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου γίνεται προσπάθεια ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, η Νο-
σηλευτική ως ένας από τους σπουδαιότερους κλάδους των επιστημών υγείας επιβάλλεται να κατέχει πρωταγω-
νιστικό ρόλο στην υγεία των πολιτών. Ακόμα και μέσα στην κρίση, υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες άσκησης,
υπάρχουν θύλακες καινοτομίας στη νοσηλευτική πρακτική. Αυτοί οι θύλακες πρέπει να αναδειχθούν και να βρουν
μιμητές.
Το 45ο συνέδριό μας αποτελεί ένα ιδιαίτερο συνέδριο. Ένα συνέδριο που ταυτίζεται χρονικά τόσο με τα 95
χρόνια του συνδέσμου μας όσο και με την προσπάθεια θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Ένα ενωτικό συνέδριο που
θα μας δώσει μια νέα αισιόδοξη πνοή. Θα μας αναγεννήσει. Κι ο ιδανικός τόπος για αυτή την αναγέννηση είναι η
Κως. Με το Ασκληπιείο της, την ιστορία της, τη φυσική ομορφιά της και κυρίως με τη φιλοξενία των κατοίκων της.
Ευελπιστούμε και στηριζόμαστε στη συμμετοχή σας και σε αυτή την προσπάθεια του ΕΣΝΕ, που με τη συμμετοχή
και παρουσία όλων μας, είμαστε βέβαιοι, ότι θα στεφθεί με επιτυχία.

Μοριοδότηση από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) με μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης (International ContinuingNursing Education Credits-ICNECs)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η Πρόεδρος του ΕΣΝΕ Δρ. Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Δημήτριος ΔημητρέλληςUpcoming events at Kos, Greece

Sailing and chanting in Greece

Sailing and chanting in Greece

Saturday 13:00 (28 July)
Kos, Greece, Kos